Stikkordarkiv: Bøker

Boktips

Danske Materialcenteret har gitt ut boken Kropslig og taktil sprogudvikling. Les mer om boken og bestill her

1056_omslag

Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe har skrevet boken Kommunikative relasjoner som kan bestilles her

«Kommunikative relasjoner» handler om hvordan kommunikasjon kan utvikles under vanskelige forhold, når det ikke skjer av seg selv. Boka presenterer en forståelsesmodell og et analyseverktøy som kan brukes av fagpersoner som har ansvar for slike innsatser.

Boken bygger på prinsipper om grunnleggende relasjonelle prosesser i kommunikasjon, og bruker medfødt døvblindhet som eksempel. Fagpersoner, som arbeider med personer med andre funksjonsnedsettelser som medfører store utfordringer med utvikling av kommunikasjon, vil også kunne dra nytte av de modellene som presenteres. Individuell tilrettelegging av utviklings- og læringsbetingelser står sentralt, og forfatterne beskriver hvordan videoanalyse kan nyttes til å oppdage og forstå den enkeltes måte at forholde sig til verden på

09183ea98507206f27c685bef9f49bbf