Sømodalen og Eidene 2019

Til sommeren blir det familiesamling i Sømådalen i uke 28, dvs. samlingen starter søndag 7. juli og avsluttes på formiddagen søndag 14. juli. Det er også mulighet for å delta på deler av uka/arrangementet.

Dato for oppholdet på Eidene er 11. til 16. august.
Mer informasjon kommer til medlemmer og andre aktuelle deltagere med medfødt døvblindhet

FNDB har søkt Bufdir om tilskudd til fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og søknadene er innvilget.