Samling på Johnsgård og på Eidene sommeren 2018

Kjære medlemmer  

Styret i FNDB avd. døvblindfødte har søkt om tilskudd til gjennomføring av sommerleir for barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet, og vi håper på mange påmeldinger. Tilbudene gis med forutsetning av tilskudd fra Buf.dir. til gjennomføring av fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Invitasjonen går ut til personer med medfødt døvblindhet i foreningen, samt til andre med samme funksjonsnedsettelse som styret får kjennskap til. Arrangementet er åpent for deltagere fra hele landet. 

Sommeropphold på Johnsgård Turistsenter, Sømådalen 8- 15 juli. 

Turistsentret ligger i Sømådalen med fjellet, skogen og Langsjøen i umiddelbar nærhet. Dette gir mulighet for å legge til rette for mange meningsfulle opplevelser i naturen, der sosialt felleskap med andre barn og ungdommer står i fokus.  

Deltagerne, sammen med sine ledsagere, kan benytte seg av stedets fasiliteter etter ønske og behov.  

Sommerleiren har vært gjennomført i over 25 år, finansiert med tilskudd fra ulik hold. For å holde kostnadene nede har vi ikke dekket reiseutgifter, men dekker utgiftene til oppholdet for medlemmer i foreningen. Dette ser vi kan begrense deltagelsen til de som ikke kan ta seg frem på en rimelig måte, hovedsakelig med egen bil. Vi har tidligere fått tilbakemelding fra medlemmer fra andre deler av landet, blant annet Finnmark, om interesse for å delta på sommerleiren, og for å få dette til innfører vi igjen et tilskudd for de med ekstra høye reiseutgifter. 

Tilbudet er lagt opp slik at fellesaktivitetene tilpasses den enkelte og deltagelse er dermed mulig uansett funksjonsnivå. Unntatt denne tilretteleggingen er f.eks. egne aktiviteter for søsken.  

Vi gjør oppmerksom på at deltagelse på sommerleiren selvfølgelig er mulig selv om man ikke kan være med hele uken. 

Deltagerne samles i grillhuset nede ved Langsjøen til felles måltid. Alle har med egen mat, og det vil være mulig å benytte griller på stedet. På brygga vil det også være badestamp tilgjengelig for de som ønsker seg et varmt bad under åpen himmel.  

Kort om programmet: 

I løpet av uken vi det bli mange felles arrangementer:  

  • Samling i Døvblindeparken –  her kan alle som vil være med å lage sitt eget smør, og bake sine egne lomper.
  • Kanopadling på Langsjøen. Turistsentret låner ut redningsvester. For de som ikke ønsker å padle kano, er det mulighet for å bruke robåt, eller båt med motor.
  • Aktivitetsdag der alle aktivitetene vil foregå på Johnsgård Turistsenter, eller i området rundt. Aktiviteten gir alle deltageren mulighet for å gjøre noe sammen.
  • Overnattingstur til Bua-Mi. Tilbud om overnattingstur på et leirsted der beliggenhet gir alle mulighet til å delta. Leiren er i et område i nærhet av turistsentret
  • Vi håper å få arrangert tur med hest og vogn.
  • Tur til Lomviksgården, Fløtningen, Sverige.

De som ønsker å delta skal selv kontakte Johnsgård turistsenter og reservere hytte, med opplysninger om ankomst og avreisetidspunkt. Det er ingen påmeldingsfrist, men det kan være greit å bestille hytte i god tid. Turistsenteret har også andre gjester, som ikke tilhører dette arrangementet, og som har begynt å reservere hytter der for sommeren.  Du kan lese mer om Johnsgård her 

Adresse  Langsjøveien 631, 2448 Sømådalen
Tlf +47 624 59925
E-post post@johnsgard.no

Ønskes flere opplysninger kan dere kontakte Torill Gullvik tlf 90 89 19 14 eller e-post tgullvik@gmail.com 

To gutter ved vannet
Johnsgård turistsenter

 

Sommeropphold på Eidene, Tjøme 13-17 august 

Eidene er et av Røde Kors sine feriesteder i Norge og ligger på Tjøme utenfor Tønsberg. Eidene ligger i naturskjønne omgivelser. Det har 550 mål eiendom med skog, strand, svaberg, brygge, båt og aktivitetstilbud som du kan være med på etter eget ønske.  

Eidene feriested har flere hus og overnattingsmuligheter. Våre deltakere vil bo i hovedhuset, der også resepsjon og restaurant ligger. Alle måltidene blir i utgangspunktet servert her, men det kan lages egne avtaler ved behov. 

Hvert rom har egen dusj/WC og skjermede solrike uteområder med terrasse. Her er det godt tilrettelagt for bevegelseshemmede.  

Aktiviteter tilpasses for alle grupper funksjonshemmede. Vi vil i samarbeid med Eidene lage en ukesprogram som vil bli presentert for deltakerne. Det vil også være mulig å komme med egne ønsker. Du kan lese mer om Eidene her. Du kan også ta kontakt med Malvin og / eller Else Gro.  

Er du interessert så send en melding til

Malvin tlf  99389117, e-post malvinbang@gmail.com  eller

Else Gro  tlf 951 44358, e-post else.segerblad@gmail.com

Vi tar gjerne imot påmeldinger så snart som mulig og helst innen 20. april. Vi vil komme tilbake med mer informasjon og program for uken til påmeldte. Håper vi ses! 

Hilsen alle oss i  styret i FNDB avdeling døvblindfødte