Samling for foreldre og søsken 15-17 september 2017

Som vi tidligere informert om blir det likepersonsamling for foreldre og søsken over 18 år den 15-17 september . Stedet blir som i fjor Hurdalsjøen hotell- og konferansesenter. Vi er så heldige som har fått med oss Joe Gibson, som tidligere arbeidet ved Sense Scotland for å være sammen med oss på lørdagen. Han vil gi oss en presentasjon av sin doktorgradsavhandling der han har fokusert på taktil kommunikasjonsutvikling hos personer med medfødt døvblindhet gjennom meningsfull fysisk aktivitet. Joe har brukt friluftsliv som arena for læring, og avhandlingen er en case studie, der han selv gjorde all intervensjon. Joe har mer enn 20 års erfaring i arbeid med døvblindfødte, og har de siste 10 årene, før han flyttet til Norge, vært aktivitetskoordinator med ansvar for organisasjonene (Sense Scotland) fysiske aktiviteter. Vi gleder oss til å høre på Joe sin presentasjon, og det vil være anledning til å snakke med Joe også etter forelesningen da han blir sammen med oss til søndag. Joe har satt opp et program for oss hvor han vil gå gjennom dette: 

Introduksjon

 • Min bakgrunn
 • Min forskning
 • Oversikt over dagen

Hvilke aktiviteter

 • Hvilke aktiviteter er mulig? (og hva er det ikke?)

Fordeler med aktiviteter

 • Fritid – helse – læring
 • (Fokus på kommunikasjon og relasjoner)

Gjøre følelse av aktiviteter

 • Hvordan forstå hva vi gjør og hvorfor
 • Før, Under og Etter

Fare og komfortsone

 • Diskusjon av fare og komfortsone i aktiviteter

DbI Outdoor Network

 • Hva er det?
 • Hva innebærer det?
 • Kan jeg bli med?