Om oss

Foreldreforeningen for døvblinde (FFDB) ble stiftet i 1986. Foreningen er en landsomfattende organisasjon, og vi representerer per i dag ca. 40 familier med døvblindfødte i ulik alder. Foreldreforeningen ledes mellom de årlige årsmøtene av et styre med medlemmer fra ulike deler av landet. I januar 2009 slo FFDB seg sammen med Foreningen Norges døvblinde (FNDB) og ble til avdeling foreldre/søsken – døvblindfødte. Fra og med i år heter vi FNDB – avdeling døvblindfødte.

Foreningen formidler informasjon til medlemmene, andre som jobber med og for personer med medfødt døvblindhet og deres pårørende/ nærpersoner, samt politiske beslutningstakere. Vi arrangerer familieuke for døvblindfødte og deres familier. Les mer om familieuken her

En gang i året arrangeres samlinger for foreldre og søsken. Les mer om neste samling her

Foreningen er representert i aktuelle faglige referansegrupper og brukerråd. Vi samarbeider med organisasjoner for døvblinde i Norden. FNDB er medlem i SAFO som er en sammenslutning av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Norges Handikapforbund (NHF) og FNDB.

Etter årsmøtet i oktober 2018  består av:

Brita Wærriø –  leder
Torill Gullvik- sekretær
Anne Berit Befring- styremedlem
Else Gro Segerblad- styremedlem
Audun Zapffe- styremedlem
Bjørn Brodshaug- varamedlem
Ann-Cathrin Hartvigsen – varamedlem
Grete Steigen – varamedlem

Ønsker du ta kontakt med noen i styret finner du mer informasjon her

Kontakt oss:

FNDB – avdeling døvblindfødte
Brita Werriø
Epost: bri-mwa@online.no

Fire personer på tur i naturen
Johnsgård turistsenter