Nyttige lenker

Foreningen Norges Døvblinde – FNDB

FNDB – avdeling døvblindfødte er en del av FNDB

SAFO

FNDB er en av tre organisasjoner i samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. De andre organisasjonene er Norges Handikapforbund (NHF) og Norsk Forbund for Utviklingshemmede  (NFU)

De viktigste områdene som SAFO arbeider med er menneskerettigheter og diskriminering, levekår, retten til opplæring i fellesskapskolen, utdanning og arbeid, universell utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige helsetjenester.

Sansetap.no

Sansetap.no er en nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Syn og hørsel regnes som våre viktigste sanser. Noen har medfødte sansetap. Andre opplever å få nedsatt syn og/eller hørsel i løpet av livet. Les mer på  sansetap.no

Mor og liten jente
Bilde fra sansetap.no

Les mer om døvblindhet på statped.no

Skådalen skole for døvblindfødte

På hjemmesiden til Skådalen skole for døvblinfødte kan foreldre og andre finne interessante artikler og nyheter i tillegg til informasjon om hva som skjer på skolen. Les mer på her

Elev og lærer sykler på skoleområdet
Sykkeldag på skolen våren 2014 (bilde fra skolens hjemmeside)

Statped fagområde døvblindhet

Her finner du nyttig informasjon om relevante kurs og konferanser og mye fint informasjonsmateriell blandt annet.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde – dovblindhet.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Du finner siden med mer informasjon her

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

Heftet drøfter utredning av kognisjon i relasjon til medfødt døvblindhet. Undertittelen på prosjektet har vært «From sensation to dialogue» som foreslår at kognisjon, referert til læring og viten, bør bli adressert i et vidt perspektiv som involverer disipliner som fysiologi, nevrologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi, pedagogikk og semiotikk. Les mer om dette heftet på Statpeds sider her

Lade ner og les heftet som pdf her: GuidelinesAssessmentCognitionRelationCongenitalDeafblindness

www.erher.no Ressurs for hørselshemmede

erher.no