Likepersonsamling og årsmøte 2019

Bilde av "Høstløv"
Bildet er tatt av Jimmy Lau

Vi har gleden å invitere foreldre/ foresatte og søsken til samling og årsmøte lørdag 26. oktober kl 9.30 – søndag 27. oktober kl 12.00 på Quality Airport Hotel Gardermoen

Program lørdag

Etter ønske fra deltagere i 2018 fortsetter vi med tema psykisk helse, og har i år med oss Therese Holand og Marianne Bang Hansen fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP). NBHP er et landsdekkende tilbud til hørselshemmede barn og voksne med psykiske lidelser, samt kompetansesenter for hørsel og psykisk helse.

Lunsj serveres kl 13.00

Middag kl 19.00

Hotellet tilbyr gratis te, kaffe, popcorn, frukt og iskrem til sine gjester. Noe som betyr at «pausemat» er tilgjengelig hele dagen.

I lunsjen eller på ettermiddagen lørdag er det mulig å benytte hotellets fasiliteter med treningsrom/shuffleboard, Hotellet har skogen som nærmeste nabo med flotte turstier til både sykkel- og løpeturer. Lørdag kveld samles vi til middag og sosialt samvær/erfaringsutveksling

Program søndag

Søndag avholdes årsmøte, med påfølgende oppsummering og evaluering av helgen, samt andre aktuelle saker som styret arbeider med. Vi ønsker også tilbakemeldinger fra de av dere som deltok på arrangementene i Sømådalen og på Eidene.

Lunsj kl 12.00

Praktisk informasjon

etaljert program for samlingen sendes ut til de som melder seg på ca. en uke før. Utsendelsen vil også inneholde deltagerliste og årsmøtepapirer. Årsmøtepapirene blir også lagt ut på vår nettside. De som ønsker å få programmet og årsmøtepapirene tilsendt på e-post gir beskjed om dette til Brita, men kopi til Torill.
• Foreningen dekker reiseutgifter og opphold mot en egenandel på kr. 300,- per person. Egenandelen må innbetales til FNDBs konto 2310.07.15945 og merket «likepersonssamling 2019 og navn på deltaker»
• Det er bindende påmelding innen torsdag 26 september, da foreningen må dekke utgiftene for avbestilling som gjøres senere enn 1 oktober.
• Informasjon om ønsket reisemåte og tidspunkt sendes Brita på
e-post brita.warrio@online.no i forbindelse med påmelding. Det samme gjelder eventuelle allergier osv.

Det er en forutsetning at de som melder seg på har betalt medlemskontingenten for 2019 før påmelding til samlingen.
Påmelding og eventuelle spørsmål ang. likemannssamlingen til:


Torill Gullvik på sms eller e-post
Tlf: 90 89 19 14
tgullvik@gmail.com
med kopi til Brita

Med vennlig hilsen
STYRET


.