Hjernen kan omorganisere seg

Hjernen kan omorganisere seg

Barn med medfødt døvblindhet erstatter manglende visuell og auditiv informasjon med taktil informasjon (bruk av berøringssansen). Dette skyldes hjernens evne til å omorganisere seg selv, kalt nevro- eller hjerneplastisitet. Les mer her om hva nevropsykolog Jude Nicholas fra Regionsenter for døvblinde – Statped Vest, mener om dette

 

Reteled Posts

No Comment

Comments are closed.