Hefte om bruk av iPad for svaksynte

«Heftet er utviklet som et ledd i samarbeidet mellom Statped og NAV Hjelpemiddelsentral Sør- Trøndelag. I forbindelse med at begge institusjonene har fått mange henvendelser fra synshemmede og fagpersoner angående veiledning på Apple-produkter, fant vi det nødvendig å øke kunnskapen på dette området.

Heftet ble utgitt for første gang i 2012, «iPad for svaksynte – hvordan bruke iPad i skolen». Siden da har vi høstet mange nye erfaringer omkring hva som er nyttig for svaksynte. I tillegg kom det store endringer i operativsystemet til iPad med iOS 7 høsten 2013. Helt nytt i dette heftet er at vi har trukket inn trådløse kamera slik forsidebildet viser, mens nytt fra forrige heftet var spesialstativ for lese-TV. Bruk av kamera og spesialstativ i tilknytning til iPad er teknologi som er litt på utsiden av tradisjonelle hjelpemidler til synshemmede. Vi har valgt å kalle iPad og tilleggsutstyr til iPad for hverdagsteknologi, mens begrepet hjelpemiddelteknologi har vi klassifisert som tradisjonelle hjelpemidler synshemmede får på utlån fra NAV. Sentralt i dette heftet er ønsket om å se hvor langt det er mulig å erstatte hjelpemiddel-teknologi med hverdagsteknologi.

Heftet er først og fremst rettet inn mot skoleverket, men de 10 opplæringsstegene (kap 3) anser vi som relevant for alle aldersgrupper. I presentasjoner av apper har vi imidlertid begrenset oss til å se på de som er mest aktuelle for grunnskolen. Legg merke til at det siste kapittelet omhandler bruk av iPhone til svaksynte. Det er så mange fellestrekk mellom iPad og iPhone at vi valgte å knytte dette sammen»

Her kan du laste ned hefte med tips for bruk av iPad for svaksynte