FORSIDE

Denne side driftes av frivillige og det kan gå litt tid mellom publiseringene. Følg oss gjerne på Facebook! Søk opp Foreningen Norges Døvblinde -avdeling døvblindfødte eller gå inn på denne linken https://www.facebook.com/fndbf/

Hvis du er medlem er det en egen lukket gruppe du kan søke opp https://www.facebook.com/groups/263176533832978/