Familiesamling i Sømådalen 2016

I 2016 vil familiesamlingen gjennomføres uke 27.

 

Her finner dere en rapport fra sommerens samling:

 

Rapport fra Anna B. Thorbjørnsens sommerleir for barn og unge med medfødt døvblindhet 2015.

 

Sted: Johnsgård turistsenter, Sømådalen 4. – 12. juli 2015

 

Beskrivelse av tiltaket og bakgrunn

Dette tiltaket har i mer enn 20 år vært gjennomført som et likemannstiltak, og har tidligere vært dekket gjennom tilskudd fra ulikt hold.

 

Fra og med 2014 fikk arrangementet sin hovedfinansiering fra Anna B. Thorbjørnsens legat og fikk i den forbindelse navnet:

Anna B. Thorbjørnsens sommerleir for barn og unge med medfødt døvblindhet.

 

Ettersom medfødt døvblindhet både påvirker muligheten for aktivitet og deltakelse i samfunnet og samtidig har en lavfrekvent forekomst i befolkningen, er det liten mulighet for at barn og unge med denne funksjonsnedsettelsen skal kunne treffes uten at det er lagt spesielt til rette for slike sammenkomster.

 

En av årsakene til at Johnsgård Turistsenter er valg som samlingssted for arrangementet er vertskapet ved Grete Steigen og Jan Ole Johnsgårds personlige erfaring med medfødt døvblindhet gjennom deres sønn Tormod, og dermed også en unik kunnskap om tilrettelegging i ulike aktiviteter tilknyttet sommerleiren.

 

I tillegg er turistsentrets beliggenhet i Sømådalen med fjellet, skogen og Langsjøen i umiddelbar nærhet noe som gir mulighet for å legge til rette for mange meningsfulle opplevelser i naturen. Med ulike uteaktiviteter som ramme, er fokuset satt på sosialt felleskap med andre barn og ungdommer.

 

Barn og unge med medfødt døvblindhet er avhengig av at omgivelsene tilrettelegges slik at mulighetene for deltagelse og aktivitet blir så optimale som mulig. Jo mer omgivelsene bidrar med tilrettelegging, jo større er mulighetene for mestring og inkludering i de ulike aktivitetene som planlegges på sommerleiren. Denne er derfor lagt opp slik at fellesaktivitetene tilpasses den enkelte slik at deltagelse er mulig uansett funksjonsnivå.

 

Invitasjon til deltagelse gikk ut til alle medlemmene i foreningen. Arrangementet var som vanlig åpent for deltagere fra hele landet, og det ble gitt mulighet for reisestøtte til de som har særdeles lange reiser og dermed har ekstra store utgifter. Det vil si at foreningen dekker oppholdet, mens deltagerne vanligvis selv står for reiseutgiftene.

 

Deltagerne, sammen med sine ledsagere, bodde som vanlig i hytter på turistsentret og benyttet seg av stedets fasiliteter etter ønske og behov.

 

Om årets arrangement

Det deltok 11 døvblindfødte og 50 søsken, foreldre og besteforeldre. En døvblindfødt sammen med sin familie kom fra Danmark.

 

Været i år var dessverre preget av mye regn og vind og en måtte derfor finne alternative aktiviteter. Den planlagte kanopadlingen, overnatting i telt og raftingen måtte avlyses på grunn av sterk vind mens en del aktiviteter ble gjennomført inne.

 

Ankomst og første samling

De aller fleste deltagerne ankom i løpet av lørdag og ble tatt imot av representanter fra styret i FNDB avd. døvblindfødte og vertskapet på Johnsgård turistsenter. Det ble gitt informasjon om hvor den første samlingen skulle finne sted, og alle ble vist til de hyttene som de skulle benytte i løpet av uken.

 

Den første fellessamlingen var på søndag 5. juli var i grillhuset nede ved Langsjøen til felles måltid. Alle hadde med egen mat, og man kunne benytte grillene der. Alternative aktiviteter til de planlagte ble gjennomgått på bakgrunn av dårlige værprognoser for uken. Med deltagerne tilstede kunne vi ta imot ønsker om tilpasninger, og å få kjennskap til behov for tilrettelegging i forhold til ukens aktiviteter.

På brygga var det også badestamp tilgjengelig for de som ønsket seg et varmt bad under åpen himmel i det litt dårlige været.

 

I tillegg til individuelle tilpasninger, sørget vi også for at noen av arrangementene foregikk på samme sted hver dag. Dette med tanke på døvblindfødte barn og unges behov for gjentagelser, og det å kunne oppleve de samme sosiale aktivitetene i løpet av uken. Eksempler på dette var felles middag i grillhuset hver kveld kl.18.00, med påfølgende mulighet for å benytte badestampen.

 

Felles aktiviteter i løpet av uken

Mandag 6 juli:

Deltagerne spiste frokost i hyttene. Dette gjentok seg gjennom hele uken.

Dagens første felles arrangement var samling ved Døvblindeparken. En naturskulpturpark som gjennom mange år er bygd opp av voksne med medfødt døvblindhet, med hjelp av deres ledsagere og i samarbeid med profesjonelle kunstnere.

Den planlagte smørkjerningen i parken ble flyttet inn i grillhuset.

Her kunne alle som ønsket det være med å lage sitt eget smør, som passet godt sammen med sveler bakt av Grete. Det ble lagt vekt på at alle som ville kjerne smør skulle få delta på hele prosessen fra fløte og rømme ble blandet sammen til smøret var ferdig. I tillegg ble det grillet pølser på bålet, og kaffe ble kokt samme sted.

Mulighet for bading i stamp fra kl 17.00 og felles grilling kl 18.00 var siste post på fellesprogrammet.

 Tirsdag 7 juli :

Formiddagen ble benyttet til egne aktiviteter. Fellesprogram startet kl 12.00 – og varte til ca 16.00.

Dette inneholdt en Aktivitetsdag der alle aktivitetene foregikk på Johnsgård Turistsenter og i området rundt. Aktiviteten gav alle deltagerne mulighet for å gjøre noe sammen, og mange deltok tiltross for at regnet strømmet ned.

Dagen bestod av ulike aktiviteter som Frisbee golf m.m.

Badestampen var oppvarmet fra kl 17.00, noe som passet særdeles bra ettersom mange hadde blitt både våte og kalde gjennom dagen.

 

Onsdag 8. juli

Den planlagte overnattingsturen til Bua-mi, en liten hytte noen kilometer fra Johnsgård, ble gjennomført som tur men uten overnatting. Felles grilling i grillhuset om kvelden.

Torsdag 9. juli

Torsdag ble det åpning av ny rullestolløype i skogen før lunsj.

Etter lunsj ble det gjennomført forskjellige spill m/lyd.

Samling i grillhuset om kvelden.

 

Fredag 10. juli

For de av deltagerne som ønsket en rolig aktivitet som start på fredagen, var det mulig å være med på Quiz på brygga i grillhuset. Arrangementet startet kl. 11.30, og hadde spørsmål fra mange kategorier som betydde at mange kunne svare på de fleste spørsmål.

Etter lunsj var det tur til Langodden med grilling på stranda og vafler stekt på bål.

 

Lørdag 11.juli

Lørdag var det lagt opp til flere alternativer til felles arrangementer. Noen tok turen til Røros med felles lunsj der, andre gikk på tur til Jotsetra.

Felles middag med grilling på kvelden markerte avslutningen på uken, ettersom de fleste dro tidlig søndag formiddag etter frokost.

 

Takk til Anna B. Thorbjørnsens legat for tildeling som sikret videreføring av tiltaket.

 

FNDB, avdeling døvblindfødte