Kategoriarkiv: helse

Sømodalen og Eidene 2019

Til sommeren blir det familiesamling i Sømådalen i uke 28, dvs. samlingen starter søndag 7. juli og avsluttes på formiddagen søndag 14. juli. Det er også mulighet for å delta på deler av uka/arrangementet.

Dato for oppholdet på Eidene er 11. til 16. august.
Mer informasjon kommer til medlemmer og andre aktuelle deltagere med medfødt døvblindhet

FNDB har søkt Bufdir om tilskudd til fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og søknadene er innvilget.


Grønt kort

Statped har sendt ut nye «grønne kort» som Samferdseldepartementet har utformet. Dersom du ikke har fått dette kortet, men har krav på det kan du ta kontakt med ditt regionsenter i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde http://www.dovblindhet.no/regionsentrene.137986.no.html.

Skulle du miste kortet ditt kan du sende en e-post Tove Dreierstad, tove.dreierstad@statped.no eller ringe til Statped sørøst på 02196 og spørre etter Tove Dreierstad.

Du finner mer informasjon om ordningen på sansetap.no på denne linken:
http://www.sansetap.no/stotte-og-hjelp/rettigheter-og-tilbud/okonomiske-stotteordninger/honnorrabatt-gront-kort/

Grønt kort