Kategoriarkiv: aktivitet

Familieuke på Johnsgård 6- 13 juli 2014

To gutter ved vannet

I samarbeid med vertskapet på Johnsgård Turistsenter har FNDB avdeling døvblindfødte arrangert en årlig samling for barn og unge med medfødt døvblindhet. Samling har vært lokaliser på Johnsgård turistsenter i Sømådalen fra 1993.

Johnsgård ligger lengst nordvest i Femund Engerdal, ved Langsjøen 715 moh. Her finner du en stille og rolig familieplass, med mulighet for overnatting i campinghytter, caravan eller telt. Området egner seg for alle, også for personer som er avhengig av rullestol/vogn for å forflytte seg og kan by på mulighet for mange naturopplevelser både på fjellet og ved sjøen. I tilknytning til turistsenteret er det et lite gårdsbruk med melkekuer og kalver som det er mulig å hilse på.

Etter noen år nå har det i tilknytning til denne familiesamling også vært samling for voksne søsken. Tidspunktet har vært lagt til uke 28 (juli mnd.), noe vi fortsetter med også i 2014.

Denne samlingen har vært organisert slik de fleste aktiviteter passer for alle, uansett funksjonsnivå. Deltagerne bor i hytter på turistsentret og benytter seg av stedets fasiliteter etter ønske og behov.

Disse likemannssamlingene gir foreldre/foresatte og søsken til barn/unge med medfødt døvblindhet en mulighet for å  treffes på tross av til dels store geografiske avstander.

På samlingene har det deltatt familienettverk til mellom 8 -12 barn/unge/voksne med medfødt døvblindhet, noe som innebærer at mer enn 50 personer deltar hvert år.

Det blir lagt stor vekt på felles aktiviteter i turistsenteret nærområdet, det vil si at deltagerne får et aktivt friluftsliv gjennom hele uken. Dette kommer i tillegg til annet organisert program med gode muligheter for erfaringsutveksling.

 

De fleste deltagerne/familiene er på plass søndag ettermiddag, og deltar på den første felles samlingen i grillhuset nede ved Langsjøen. Samlingen består av et felles måltid (alle har med egen grillmat/annen mat) samt presentasjon av deltagerne ved årets samling. Deretter blir det en gjennomgang av ukas program, med informasjon om at hvor de ulike aktivitetene vil finne sted med tidspunkt for oppmøte.

Som alltid vil det bli lagt stor vekt på den enkelte døvblindfødte deltagers behov for å gjenoppleve så mange som mulig av de tidligere sosiale aktivitetene.

Eksempler på aktiviteter og sosiale møteplasser for alle deltagerne gjennom uken er bruk av kanoer og robåter, og bading i stamp. Som tidligere år blir nok badestampen fyrt opp for fri benyttelse hver ettermiddag så lenge samlingen pågår. I tillegg blir det samling i døvblindeparken med den etter hvert tradisjonelle aktiviteten smørkjerning, og kanskje lompebaking.

Årets program er ikke ferdig men vil inneholde noen av de andre faste aktivitetene sånn som overnattingstur – med mulighet for å delta bare på kvelden for så å returnere tilbake til Johnsgård.

Ellers har det også vært tradisjon for å dra til familien Brede å spise vafler, turer til Jotsetra osv. altså en rekke hyggelige møtepunkter gjennom uka.

For de som er interessert i å delta kontakt Johnsgård eller FNDB avd. døvblindfødte v/Torill Gullvik tlf 908 91 914, torillg@netcom.no

Annen info:

Alle som ønsker å delta og er medlemmer i foreningen får økonomisk støtte knyttet opp til leie av hytte. Hyttene reserveres av deltagerne selv.

De vil være varme griller i grillhuset hver kveld mellom 18.00 – 19.00 avhengig av de som ellers måtte være på programmet.

Kontakt info:

Johnsgård Turistsenter AS
Langsjøveien 631
N-2448 SØMÅDALEN

Tlf +47 624 59925
E-mail: post@johnsgard.no