Boktips!

I denne boken settes det fokus på hvordan språkutvikling i den kroppslige taktile modalitet kan understøttes og utvikles, slik at personen med medfødt døvblindhet blir møtt som et menneske med språk.

Ut fra mottoet – hvis du kan se det, kan du understøtte det gir boken eksempel på, hvordan nærpersonene til personer med medfødt døvblindhet og personer med dobbelte sansenedsettelser kan få øye på og avlese ytringer i den kroppslige taktile modalitet som språk. Den viser hvordan man som samtalepartner kan svare på de taktilspråklige ytringer og understøtte den videre utvikling ved at bruke forskjellige kognitive strategier i samtalene.

Les mer og laste ned pdf eller bestill boken her

Forfatter: Arnfinn Muruvik Vonen, Bettina Kastrup Pedersen, Camilla Foote, Caroline Lindström, Emmi Tuomi, Grete A. Steigen, Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren, Helle Buelund Selling, Jenny Näslund, Joseph Gibson, Jude Nicholas, Kari Schjøll Brede, Kirsten Costain, Nedelina Ivanova, Ritta Lahtinen, Rolf Mjønes, Sofi MalmgrenV