Grønt kort

Statped har sendt ut nye «grønne kort» som Samferdseldepartementet har utformet. Dersom du ikke har fått dette kortet, men har krav på det kan du ta kontakt med ditt regionsenter i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde http://www.dovblindhet.no/regionsentrene.137986.no.html.

Skulle du miste kortet ditt kan du sende en e-post Tove Dreierstad, tove.dreierstad@statped.no eller ringe til Statped sørøst på 02196 og spørre etter Tove Dreierstad.

Du finner mer informasjon om ordningen på sansetap.no på denne linken:
http://www.sansetap.no/stotte-og-hjelp/rettigheter-og-tilbud/okonomiske-stotteordninger/honnorrabatt-gront-kort/

Grønt kort