Sømodalen og Eidene 2019

Til sommeren blir det familiesamling i Sømådalen i uke 28, dvs. samlingen starter søndag 7. juli og avsluttes på formiddagen søndag 14. juli. Det er også mulighet for å delta på deler av uka/arrangementet. Dato for oppholdet på Eidene er 11. til 16. august. Mer informasjon kommer til medlemmer og andre aktuelle deltagere med medfødt […]

Read More

Boktips!

I denne boken settes det fokus på hvordan språkutvikling i den kroppslige taktile modalitet kan understøttes og utvikles, slik at personen med medfødt døvblindhet blir møtt som et menneske med språk. Ut fra mottoet – hvis du kan se det, kan du understøtte det gir boken eksempel på, hvordan nærpersonene til personer med medfødt døvblindhet […]

Read More

Likepersonsamling og årsmøte 27-28 oktober – tema psykisk helse

Velkommen til likepersonsamling og årsmøte 27-28 oktober. Sted: Quality Airport Hotel på Gardermoen Tid: lørdag kl 10.00 – lunsj søndag.Denne gangen starter vi samlingen på lørdag formiddag kl 10.00. Det kan jo bety at noen har reist tidlig hjemmefra for å rekke forelesningen, og det er fint dersom vi får tilbakemelding på eventuelle behov for […]

Read More

Samling på Johnsgård og på Eidene sommeren 2018

Kjære medlemmer   Styret i FNDB avd. døvblindfødte har søkt om tilskudd til gjennomføring av sommerleir for barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet, og vi håper på mange påmeldinger. Tilbudene gis med forutsetning av tilskudd fra Buf.dir. til gjennomføring av fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.  Invitasjonen går ut til personer med medfødt døvblindhet i […]

Read More